פתרונות לסחבת בבתי המשפט-הרחבה

                         פתרונות לסחבת בתי המשפט חלק א'-חקיקה


מאז יוני מדברים במסדרונות המשפטיים של מדינת ישראל על הגבלת או הגדרת אורך חקירות משטרה. כמו כל הצעה יש לזכותה טיעונים מבוססים בעד וטיעונים מבוססים נגד, עבור הכתב הזה אני אזקוף את שרת המשפטים איילת שקד לזכות ואאמין שטובת האזרח לנגד עיניה.
סוף סוף כל אחד ואחת מאיתנו יוכל להיכנס לחקירה כשבליבו נצורה הידיעה שבלב מסויים זה ייגמר (בניגוד
 לחקירות ליברמן).

אבל זהו רק חצי מהפתרון. כי ההגנה הזאת ששרת המשפטים מבקשת להנחיל עבור האזרח על המשטרה, לא תונחל במקביל בבתי המשפט. שם ההליך המשפטי יכול לקחת מעל לשנתיים על עבירה הנחשבת לקלה. דבר זה מחלל את זכותנו להליך הוגן ודוחף נאשמים לעסקאות טיעון (להרחבה ראו את מאמר צדק להיעשות ).

הפתרון השלם הוא: הגדרת אורך המשפט בישראל.
בעיית המשפטים הארוכים אינה בלעדית לישראל ונמצאה בשאר מדינות המערב, אך בעוד שהן מקמו אותו בראש סדר העדיפויות החוקתי-משפטי, ונלחמו בו באמצעות חקיקה פרלמנטרית, בתקנות פנימיות בפרקליטות, בהנהלת בתי המשפט ובמשרד המשפטים, בישראל לא נעשה דבר.

בדו''ח שהוזמן לפני מספר שנים במיוחד לנושא זה ע''י השר יריב לוין בזמן שכיהן כחבר כנסת בוועדת החוקה במיוחד לנושא זה צוין שבקנדה כל הליך משפטי הנוגע לילדים (משמורת, מזונות וכו') המשפט מוקצב עד 120 יום מתחילת ההליך. כלומר מרגע קבלת כתב התביעה על ידי בית המשפט ועד לרגע קבלת פסק דין מבית המשפט לא יעלה על ארבעה חודשים בתוקף חוק פרלמנטרי. לאור ההצלחה של החוק בקנדה, שאר ההליכים המשפטיים הוגבלו מתוקף הנחיות פנימיות.
קנדה אינה הדוגמה היחידה לכך שתרבות ארגונית-משפטית תקינה וראויה מספיקה להגן על זכותנו להליך משפטי  תקין, יעיל, זריז וכמובן צודק.

בבריטניה אורך המשפט מתחילתו ועד סופו כולל התקופה בין ביצוע העבירה והגשת כתב אישום הוא בממוצע 22 שבועות בלבד בבתי משפט של ''הערכאות נמוכות'' המקבילים לבית המשפט השלום שלנו.
בבתי המשפט ''הגבוהים'' המקבלים למחוזי והעליון הממוצע הוא 51 שבועות בלבד!
מדובר על פחות משנה של הליך פלילי מקצה לקצה.

הממוצע של כלל 365,676 התיקים שהתנהלו בבריטניה הוא 24 שבועות! כן זה פסיכי.

וזה לא נגמר שם, באוסטרליה 76.9% מהמשפטים הפלילים הנידונים בבתי המשפט הגבוהים נגמרים תוך שנה מתחילת המשפט. 64.9% מכלל המשפטים מסתיימים בכל מקרה  תוך 9 חודשים, וזה עוד לפני שדיברנו על בית המשפט השלום, שהוא המוסד שבו נידונים רוב התיקים במדינה.
73.3% מהמשפטים המתנהלים בבית המשפט האוסטרלי המקביל לבית המשפט השלום הישראלי נגמרים תוך פחות מ13 שבועות. 94% מהמשפטים נגמרים עד 9 חודשים .
ואם זה לא מספיק, המכון האוסטרלי לקרימינולוגיה חיבר והגיש דו''ח ביקורת לממשלה על האחוזים הבודדים של המשפטים המתארכים מעל שנה אחת בלבד.


אז כמו שאנחנו ובתקווה גם חברי הכנסת ושופטי ישראל רואים הרעיון הזה לא out of the blue, הוא נוסה והצליח בלפחות שלושה מדינות שבקלות נכנסות למועדון המדינות שישראל צריכה לשאוף להיות כמו או בראשי תיבות= יצה''כ#.
בסופו של דבר מדובר בהחלטה שאינה בהכרח צריכה לעבור בבית המחוקקים או אפילו במשרדי הממשלה. החלטה שתניב כל כך הרבה פירות בעלי ערכים דמוקרטיים וליברלים כגון: הקטנת הסחבת בבתי המשפט, הורדת העול מהצוואר של הסנגוריה הציבורית, פיזור ענן החשדות מאלפי עצורים ונאשמים, עליית האמון במערכת המשפט ועוד.

לשכת השרה איילת שקד.
מספר טלפון- 02-6408401
פקס- 02-6408402 
לשכת ח''כ ניסן סלומינסקי יו''ר ועדת חוקה ומשפט
 מספר טלפון- 02-6408316
מספר טלפון נוסף-
 02-6408317
פקס- 02-6408905
אגף ביקורת ותלונות הציבור בהנהלת בתי המשפט
פקס : 02-6546802
מספר טלפון: 02-6546800אורך משפט באוסטרליה
אורך הליך פלילי ממוצע בבריטניה
אורך הליך פלילי בבית משפט השלום בבריטניה

אורך הליך פלילי בבית משפט מחוזי בבריטניה

תגובות